صفحه اصلی > اخبار و وقایع > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-99-213
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-99-213
خرید 45 کیلومتر لوله 6” با ضخامت 0.172” بر اساس مجوز شماره: 1399.4698
 ١١:١٩ - 1399/08/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-99-212(1)
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-99-212(1)
خرید 94 عدد کنتور توربینی بر اساس مجوز شماره: 1399.4697
 ١١:١٧ - 1399/08/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 68/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 68/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 37720 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن و نصب 800 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن در سطح شهرستان­های کازرون و کوهچنار به روش تأمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC ، فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ١٣:١٢ - 1399/08/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 67/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 67/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب 910 فقره انشعاب پلی اتیلن به صورت مجتمع و پراکنده در سطح شهرستان جهرم ، مجموعه روستاهای پشت پر بخش سیمکان و سایر روستاهای تابعه جهرم به روش تأمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC ، فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ١٣:١١ - 1399/08/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 66/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 66/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 38418 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن و خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه ایستگاه T.B.S با ظرفیت 5000 متر مکعب بر ساعت و خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک ایستگاه حفاظت کاتدیک و خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه صاعقه گیر و عملیات ساختمانی مربوطه به مجموعه روستاهای چاه شیرین و بهاران از توابع شیراز به روش تأمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC ، فهرست بهایی( تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما)
 ١٣:١٠ - 1399/08/25 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 صفحه بعدی >>