صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده




آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 98/98
آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 98/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 3008 متر پروژه تکمیل گازرسانی ، حمل ،بارگیری ، نصب و راه اندازی یک ایستگاه CGS/TBS مسطح با ظرفیت 5000 متر مکعب بر ساعت و هیتر متناسب با ایستگاه ، خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی یک دستگاه بودار کننده با ظرفیت 5000 متر مکعب و خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی یک دستگاه حفاظت کاتدیک C.P.Sبه روش تاٌمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم نیمه PCجهت روستاهای محور اهل- پاقلات -کودیان شامل روستاهای کال ، پاقلات، کودیان، دهو، پسبند، ده پایین، زین الدینی از توابع لامرد ( فهرست بهایی).
 ١٦:٤٦ - 1399/02/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-205
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-205
خرید دستگاه بوسنج بر اساس مجوز شماره 1399.221
 ٠٩:٥٠ - 1399/02/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-206
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-206
خرید لوله "4/3 بر اساس مجوز شماره 1399.268
 ١٢:٠٣ - 1399/02/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-207 (نوبت اول)
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-98-207 (نوبت اول)
خرید شیر سماوری بر اساس مجوز شماره 1399.265
 ١٢:٠٢ - 1399/02/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 04/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 04/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: تعمیرات شبکه توزیع ، شهری و انشعابات گاز وحفاری تعمیراتی و شبکه های گاز و تعمیرات حوضچه و شیر های گاز در سطح گازرسانی منطقه دو و سه شیراز ( روش فهرست بهایی)
 ١١:٥٦ - 1399/02/01 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 صفحه بعدی >>