صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
چاپ آگهي تجدید مناقصه مرحله دوم عمومي شماره 23/99
چاپ آگهي تجدید مناقصه مرحله دوم عمومي شماره 23/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 22928 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن و نصب 200 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی در سطح منطقه 1 و 4 گازرسانی شیرازو روستاهای تابعه، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی(تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما می باشد.)
 ١١:٤٣ - 1399/07/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مناقصه مرحله دوم عمومي شماره 18/99
چاپ آگهي تجدید مناقصه مرحله دوم عمومي شماره 18/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 7650 متر شبکه گازرسانی به صنایع پراکنده استان فارس و نصب 7 فقره علمک صنعتی به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا عهده کارفرما می باشد)
 ١١:٤١ - 1399/07/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-215
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-215
خرید 100 عدد تصحیح کننده الکترونیکی بر اساس مجوز شماره 1399.3855
 ١٤:٢٤ - 1399/07/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-214
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-99-214
موضوع مناقصه: خرید لوازم ابزار دقیق
 ١٤:٢٢ - 1399/07/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-99-213 (نوبت اول)
فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره K-99-213 (نوبت اول)
موضوع مناقصه: خرید 45 کیلومتر لوله 6” با ضخامت 0.172”
 ٠٨:٠٤ - 1399/07/15 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 صفحه بعدی >>