صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 61/98
آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 61/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: تهیه مصالح و احداث شش فقره ایستگاه حفاظت کاتدی و لایه روبی پنج فقره چاه آندی همراه با آند گذاری ، به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم PC در سطح گازرسانی شیراز ( روش فهرست بهایی)
 ١٣:٢٢ - 1398/09/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-196
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-98-196
راخوان مناقصه عمومی شماره K-98-196 خرید تجهیزات کامپیوتری بر اساس مجوز شماره 1398.5472
 ١٥:٤٦ - 1398/09/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 80/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 80/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 33008 مترشبکه فلزی و پلی اتیلن و نصب 700 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن ، به روش تاٌمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم نیمه PC، جهت توسعه شبکه شهرستان جهرم و روستاهای تابعه ( فهرست بهایی).
 ١٥:٣٩ - 1398/09/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
اصلاحیه آگهي مناقصه عمومي شماره 74/98
اصلاحیه آگهي مناقصه عمومي شماره 74/98
به اطلاع کلیه مناقصه گران می رساند زمان فروش اسناد مناقصه و بازگشت و گشایش پاکات مناقصه ، تهیه مصالح و نصب 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی به صورت مجتمع و پراکنده ، به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم PC در سطح منطقه چهار گازرسانی شیراز ، نواحی و روستاهای تابعه و سایر مناطق گازرسانی شیراز (روش فهرست بهایی)
 ١٥:٣٨ - 1398/09/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 79/98
آگهي مناقصه عمومي شماره 79/98
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 21000 مترشبکه پلی اتیلن و نصب 600 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن و اجرای دو مورد دیوار نگهدارنده در حاشیه رودخانه، به روش تاٌمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم نیمه PC، جهت توسعه شبکه شهرستانهای فیروز آباد، فراشبندو قیر و کارزین( فهرست بهایی).
 ١٥:٣٧ - 1398/09/11 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>