صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 18/99
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 18/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 7650 متر شبکه با فشار 60PSIG جهت گازرسانی و نصب 7 مورد علمک صنعتی به کوار و سایر صنایع پراکنده استان فارس، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC (فهرست بهایی).
 ١٥:١٣ - 1399/05/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 40/99
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 40/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: :نصب 2000 فقره انشعاب پلی اتیلن به صورت مجتمع و پراکنده در سطح شهرستان نی ریز و روستاهای تابعه و روستاهای بخش قطرویه به روش فهرست بهایی.
 ١٥:٤١ - 1399/05/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 20/99
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 20/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: : نصب 1200 فقره ا نشعاب پلی اتیلن و فلزی در سطح شهر اقلید ، روستاهای قتلو، عباس آباد، اسلام آباد، آرد کپان از توابع شهرستان اقلید به روش فهرست بهایی.
 ١٥:٤٠ - 1399/05/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 14/99
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 14/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: :نصب 1400 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی بصورت مجتمع و پراکنده در سطح منطقه یک گازرسانی شیراز ، نواحی،روستاهای تابعه و سایر مناطق گازرسانی شیراز، به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت توآم نیمه PC.(فهرست بهایی)
 ١٥:٤٠ - 1399/05/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 07/99
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 07/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: :نگهداشت سیستم مانیتورینگ ایستگاههای شرکت گاز استان فارس.(فهرست بهایی)
 ١٥:٣٨ - 1399/05/11 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>