صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
آگهي مناقصه عمومي شماره 34/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 34/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 22000 متر شبکه پلی اتیلن و نصب 650فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن ، به روش تاٌمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم نیمه PC، جهت توسعه شبکه شهرستان خنج ( فهرست بهایی)
 ١٤:٣١ - 1399/04/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 33/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 33/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای پروژه تکمیل گازرسانی به روستاهای کمهر-فاز1 از توابع سپیدان وتست خط اجراشده 8 اینج با فشار 250PSI قبلی و نصب شیر های مورد نیاز وصل به گاز، نصب Ventها و ورودی خروجی هیتر ایستگاه قدیمی و رفع ایرادات احتمالی و راه اندازی یک واحد ایستگاه CGS به ظرفیت 10000 متر مکعب بر ساعت، به همراه انجام کارهای ساختمانی و برقی مربوطه به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم PC (روش فهرست بهایی)
 ١٤:٣٠ - 1399/04/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 32/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 32/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: تامین نیروی فنی و امداد و مرکز پیام در زون شیراز و نواحی
 ١٤:٢٩ - 1399/04/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 31/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 31/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: تکمیل خط تغذیه و ساختمان ایستگاه C.G.Sمربوط به دوزه از توابع جهرم ( روش فهرست بهایی)
 ١٤:٢٨ - 1399/04/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 30/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 30/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی به صورت مجتمع و پراکنده در سطح منطقه سه گازرسانی شیراز و روستاهای تابعه ، به روش تاٌمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم نیمه PC ( فهرست بهایی)
 ١٤:٢٧ - 1399/04/22 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>