صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصات و مزایده 

آرشیو مناقصات و مزایده
آگهي مناقصه عمومي شماره 09/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 09/99
1- شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 10494 مترگازرسانی به صنایع پراکنده استان فارس (داراب، فسا، زرین دشت، خفر، کوار(روش فهرست بهایی)
 ١٢:٢٩ - 1399/02/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 08/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 08/99
1- شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 8768 متر شبکه پلی اتیلن و فلزی (اولویت اول) – گازرسانی به صنایع پراکنده استان فارس(روش فهرست بهایی)
 ١٢:٢٨ - 1399/02/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي نوبت دوم تچدیدمناقصه عمومي شماره 07/99
آگهي نوبت دوم تچدیدمناقصه عمومي شماره 07/99
موضوع مناقصه : نگهداشت ای سیستم مانیتورینگ
 ١٠:٣١ - 1399/02/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي تجدیدمزایده عمومي شماره 01/98
آگهي تجدیدمزایده عمومي شماره 01/98
موضوع مزایده :آگهی تجدید مزایده عمومی اموال غیر منقول
 ١٠:٣٠ - 1399/02/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه عمومي شماره 06/99
آگهي مناقصه عمومي شماره 06/99
1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 7321 متر شبکه گازرسانی فلزی و پلی اتیلن به روستاهای توابع جهرم شامل :سروو،خرم آباد و حسین آباد، به روش تاًمین کالا ، تجهیزات و نصب به صورت تواًم نیمه PC(فهرست بهایی).
 ١٦:٤٨ - 1399/02/09 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>