تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
پیامهای ایمنی
مناقصات و مزایده
آگهي  مناقصه عمومي شماره  43/98
15:6 1398/5/28

آگهي مناقصه عمومي شماره 43/98

1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: نصب 2255 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن بصورت مجتمع و پراکنده ،به روش تاًمین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC در سطح شهرستان مرودشت و مجموعه روستاهای کامفیروز شمالی و سایر روستاهای تابعه مرودشت ( روش فهرست بهایی)

آگهي  مناقصه عمومي شماره  42/98
15:5 1398/5/28

آگهي مناقصه عمومي شماره 42/98

1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: توسعه و مقاوم سازی 24000 متر شبکه و نصب 450 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن ،حمل ، نصب ، تست و راه اندازی یک دستگاه ایستگاه TBS با ظرفیت 5000 متر مکعب بر ساعت ،تکمیل عملیات ساختمانی مربوط به ایستگاه TBSسر مشهد و زیر سازی جاده دسترسی به ایستگاه ، به روش تاًمین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC در شهرستان کازرون ( روش فهرست بهایی)

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره  10/98
9:4 1398/5/28

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 10/98

نصب 2000 فقره انشعاب پلی اتیلن بصورت مجتمع و پراکنده ،به روش تاًمین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC در سطح شهرستان جهرم و روستاهای بخش سیمکان ، مرکزی ، خفر و کردیان و سایر روستاهای تابعه شهرستان جهرم ( روش فهرست بهایی)

آگهي مناقصه عمومي شماره  41/98
12:41 1398/5/22

آگهي مناقصه عمومي شماره 41/98

1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: تکمیل 22667 متر شبکه گازرسانی ، تحویل ،بارگیری ،حمل به محل پروژه ، رفع ایرادات احتمالی ، نصب و راه اندازی یک دستگاه ایستگاه TBS با ظرفیت 2500 متر مکعب بر ساعت ،خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک به همراه عملیات ساختمانی مربوطه ، به روش تاًمین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PCدر روستای کمهر از توابع سپیدان (روش فهرست بهایی)

اطلاعیه ها
اخبار
گازرسانی به حاشیه شمال غرب شیراز
11:58 1398/5/22

گازرسانی به حاشیه شمال غرب شیراز

از شش منطقه ‌حاشیه شمال غرب شیراز دو منطقه گازدار، دو منطقه در حال اجرای پروژه گازرسانی و دو منطقه همچنان منتظر تحصیل مسیر و بررسی جهت گازدار شدن و اتصال به شبکه سراسری گاز می باشد.