صفحه اصلی > اخبار و وقایع 

اخبار و وقایع
اطلاعیه قطع گاز - 24مرداد 1400
قطع گاز به دلیل عملیات تعمیرات شبکه گازرسانی
 ١٢:٣٥ - 1400/05/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطع گاز - 22مرداد 1400
قطع گاز به دلیل عملیات ایمن سازی و تعمیرات شبکه گازرسانی
 ٠٨:٢٣ - 1400/05/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 49/1400 ( يك مرحله اي )
نصب 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی به صورت مجتمع و پراکنده در سطح شهرستان فسا شامل شهرهای فسا، ششده و قره بلاغ، نوبندگان، زاهدشهر و میانشهر و سایر روستاهای تابعه شهرستان فسا، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC به صورت فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا به عهده کارفرما)
 ١٠:٤٨ - 1400/05/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 48/1400 ( يك مرحله اي )
اجرای 19000 متر شبکه پلی اتیلن جهت توسعه شبکه شهرستان لارستان به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC به صورت فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا به عهده کارفرما)
 ١٠:٤٦ - 1400/05/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 47/1400 ( يك مرحله اي )
نوسازی، کالیبراسیون و تعویض 39700 عدد کنتور دیافراگمی معیوب در سطح شرکت گاز استان فارس (تهیه بخشی از کالا به عهده کارفرما)
 ١٠:٤٤ - 1400/05/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
چاپ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 34/1400 ( يك مرحله اي )
اجرای 10000 متر شبکه و 150 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن جهت توسعه شبکه شهرستان رستم، به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC فهرست بهایی (تهیه بخشی از کالا به عهده کارفرما)
 ١٠:٤٢ - 1400/05/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-00-248 (نوبت اول) خرید کنتور توربینی
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-00-248 (نوبت اول) خرید کنتور توربینی
 ١٠:٤١ - 1400/05/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-00-247 (نوبت اول) خرید فلو کامپیوتر
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-00-247 (نوبت اول) خرید فلو کامپیوتر
 ١٠:٣٦ - 1400/05/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-00-239 (نوبت اول) خرید ترانسمیتر دما و فشار
فراخوان مناقصه عمومی شماره K-00-239 (نوبت اول) خرید ترانسمیتر دما و فشار
 ١٠:٣٤ - 1400/05/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه قطع گاز - 19مرداد 1400
قطع گاز به دلیل عملیات تعمیرات شبکه گازرسانی
 ٠٩:٢٢ - 1400/05/18 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>