صفحه اصلی > مشترکین > معافیت های قانونی برای ذینفعان 

معافیت های قانونی برای ذینفعان


معافیت‌های قانونی برای ذینفعان:

لطفاً جهت آگاهی و  اطلاع از آخرین معافیت‌های قانونی برای ذینفعان به فایل‌های پیوست مراجعه گردد.

   دانلود : معافیت هزینه برقراری انشعاب.pdf           حجم فایل 1249 KB
   دانلود : معافیت گازبها، مالیات و عوارض اماکن مذهبی.pdf           حجم فایل 394 KB
   دانلود : شمول معافیت گازبهاء.pdf           حجم فایل 267 KB
   دانلود : دستورالعمل معافیت گازبها مدارس مدارس.pdf           حجم فایل 2313 KB