صفحه اصلی > اخبار و وقایع > آرشیو مناقصات و مزایده 

اخبار > چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 46/99
نسخه چاپي

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 46/99

1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 32534 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن و نصب 220 فقره انشعاب فلزی و پلی¬اتیلن جهت توسعه شبکه شهرستان اقلید و روستاهای تابعه به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC(تهیه بخشی از کالا توسط کارفرما)

شركت گاز استان فارس ( سهامي خاص ) چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 46/99 ( يك مرحله اي ) مناقصه گـزار: شركت گاز استان فارس موضوع مناقصه: اجرای شبکه و نصب انشعاب 1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 32534 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن و نصب 220 فقره انشعاب فلزی و پلی¬اتیلن جهت توسعه شبکه شهرستان اقلید و روستاهای تابعه به روش تأمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توأم PC(تهیه بخشی از کالا توسط کارفرما) 2 - مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه : مبلــــغ تضميـــن حداقل به مبلغ-000/000/500/1 ریال مي¬باشد كه بايدتوسط پيشنهاد دهنده به يكي از صورتهاي ذيل اقدام گردد. الف) ضمانت نامه بانكي و یا ضمانت نامه¬های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران كه تا سه ماه از تاريخ تسليم پيشنهاد معتبر باشد . ب) واريز وجه به شماره حساب شبا (IR 710100004101133430232891) با اخذ تأییدیه بر روی فیش واریزی از خزانه امور مالی شرکت گاز استان فارس ج) سایرضمانت نامه های موضوع بندهای (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4)آیین نامه تضمین معاملات دولتی بشماره 123402/ت50659 ه مورخ 22/9/94 مصوب هیات وزیران 3- زمان فروش اسناد مناقصه و ارزیابی: از تاريخ 02/06/99 لغايت 05/06/99 (از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت، حداکثر تا ساعت 19:00) 4- مهلت و محل تحويل پيشنهادات: حداكثر تا ساعت 13:00 روز دو شنبه مورخ 17/06/99 دبيرخانه واحد حراست شركت گاز استان فارس و سامانه تدارکات الکترونیک دولت توجه: طبق شیوه نامه شماره 311578- 1/28 مورخ 5/7/93 وزارت نفت، مناقصه گران مي توانند فقط پیشنهاد مالی اصلاحی (پاکت (ج)) خود را یک بار در پاکت لاک و مهر شده، در جلسه بازگشایی پاکت¬های مالی و قبل از شروع گشایش پاکت¬ها به صورت حضوری و دستی و در قبال دریافت رسيد به كميسيون معاملات/ مناقصات تسلیم نمایند و در صورت جایگزین نمودن پاکت جدید، پاكت¬هاي اوليه خود را به صورت لاك و مهر شده تحويل گيرند. 5- مدت اعتبار پيشنهادها: سه ماه از آخرين موعد تسليم پيشنهادها و اين مدت حداكثر براي يك بار قابل تمديد مي باشد. 6- تاريخ، ساعت و محل گشايش پاكات: روز دوشنبه مورخ 24/06/99 ساعت 10:30 ساختمان مركزي شركت گاز استان فارس - بلوار استقلال – نبش خيابان باغ حوض – طبقه ششم – سالن كنفرانس 7- شرايط مناقصه گر: • داشتن رتبه تأسیسات تجهیزات یا نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه کشور • داشتن گواهی صلاحیت ایمنی از اداره کار • داشتن ظرفیت آزاد معادل حداقل برآورد پروژه (-/ 851/414/990/29 ریال ) • داشتن تجهيزات لازم، تخصص و توانايي فني و مالي انجام كار مطابق با استانداردهاي شركت ملي گاز ايران • ارائه آخرین صورت های مالی حسابرسی شده در زمان انعقاد قرارداد بر اساس بخشنامه 63268 وزارت اقتصاد و دارایی. 8- اقدامات لازم جهت خريد اسناد مناقصه: 1-8- ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس setadiran.ir و دریافت توکن 2-8- انجام واريزي به مبلغ -/000، 400 ريال به حساب شماره 4001133404025447 بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه واریز (306133458292740838300000000501) و شماره شبا IR03 0100 0040 0113 3404 025447 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت. شركتهاي واجد شرايط در بند 7 جهت خريد اسناد مي توانند به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به ادرس setadiran.ir مراجعه نمایند. پشنهادات مناقصه گراني كه حداقل امتياز قابل قبول را در ارزيابي كيفي كسب نموده اند در زمان ذكر شده مفتوح خواهد شد اطلاعات درج آگهي در وب سايت شركت گاز استان فارس به آدرس www.farsgas.ir و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir قابل دسترسي مي باشد. شماره فكس : 38209000- 38304074 - 071 روابط عمومي شركت گاز استان فارس- شماره تماس شرکت گاز استان فارس 9-38209443-071 تاريخ درج آگهي نوبت اول: 02/06/99 تاريخ درج آگهي نوبت دوم: 03/06/99

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/06/02 - ١١:٥٤
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 547

خروج