صفحه اصلی > اخبار و وقایع > آرشیو مناقصات و مزایده 

اخبار > چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 23/99
نسخه چاپي

چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 23/99

1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 22928 متر شبکه و نصب 200 فقره انشعاب جهت توسعه شبکه مناطق او 4 شیراز و روستاهای تابعه به روش تاًمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت نیمه PC.(فهرست بهایی).

شركت گاز استان فارس ( سهامي خاص ) چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 23/99 ( يك مرحله اي ) مناقصه گـزار : شركت گاز استان فارس موضوع مناقصه : اجرای شبکه و نصب انشعاب 1-شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه: اجرای 22928 متر شبکه و نصب 200 فقره انشعاب جهت توسعه شبکه مناطق او 4 شیراز و روستاهای تابعه به روش تاًمین کالا، تجهیزات و نصب به صورت نیمه PC.(فهرست بهایی). 2 - مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه : مبلــــغ تضميـــن حداقل به مبلغ-000/000/080/1 ریال ميباشد كه بايدتوسط پيشنهاد دهنده به يكي از صورتهاي ذيل اقدام گردد. الف) ضمانت نامه بانكي و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران كه تا سه ماه از تاريخ تسليم پيشنهاد معتبر باشد . ب)واريز وجه نقد به حساب شماره784071200بانك تجارت شعبه استقلال با شناسه پرداخت5107731به نام شركت گاز استان فارس ج)سایرضمانت نامه های موضوع بندهای (پ)،(ج)،(چ) و (ح) ماده (4)آیین نامه تضمین معاملات دولتی بشماره 123402/ت 50659 ه مورخ 22/9/94 مصوب هیات وزیران 3 -زمان فروش اسناد مناقصه و ارزیابی: از تاريخ: 08/04/99 لغايت : 11/04/99 ( از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ، حداکثر تا ساعت 19) 4-مهلت و محل تحويل پيشنهادات:حداكثر تا ساعت 13روز دو شنبه مورخ 23/04/99 دبيرخانه واحد حراست شركت گاز استان فارس و سامانه تدارکات الکترونیک دولت. توجه : طبق بند 17-4 بخشنامه راهنمای مناقصه بشماره 95579/101 مورخ 26/5/1384 مناقصه گران مي توانند بر حسب مورد و صرفآ یک بار نسبت به تسلیم اصلاحیه/جایگزین پیشنهادات خود شامل اصلاحیه /جایگزین پاکت الف (ضمانتنامه شرکت در مناقصه)، و یا اصلاحیه/جایگزین پاکت ب(پیشنهاد فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای یا مدارک فنی در مناقصات یک مرحله ای) ،و یا اصلاحیه/جایگزین پاکت ج (پیشنهاد قیمت) " با قید عبارت اصلاحیه /جایگزین رو ی پاکت مربوطه" در پاكت لاك و مهر شده در جلسه کمیسیون مناقصات و قبل از شروع گشايش پاكت ها به صورت حضوري و دستي و در قبال دريافت رسيد به كميسيون معاملات اقدام نمایند و در صورت جایگزین نمودن پاکت جدید در هر یک از موارد سه گانه فوق ،پاكت هاي اوليه خود را به صورت لاك و مهر شده تحويل گيرند. 5-مدت اعتبار پيشنهادها:سه ماه از آخرين موعد تسليم پيشنهادها و اين مدت حداكثر براي يك بار قابل تمديد مي باشد. 6-تاريخ ، ساعت و محل گشايش پاكات :روز دوشنبه مورخ 30/04/99 ساعت 10 ساختمان مركزي شركت گاز استان فارس - بلوار استقلال – نبش خيابان باغ حوض – طبقه ششم – سالن كنفرانس 7 ) شرايط مناقصه گر • داشتن رتبه تاًسیسات تجهیزات یا نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه گشور • داشتن گواهی صلاحیت ایمنی از اداره کار • داشتن ظرفیت آزاد معادل حداقل برآورد پروژه (-/114/933/590/21 ریال ) • داشتن تجهيزات لازم ،تخصص و توانايي فني و مالي انجام كار مطابق با استانداردهاي شركت ملي گاز ايران 8)اقدامات لازم جهت خريد اسناد مناقصه : 8-1) ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس setadiran.ir و دریافت توکن. 8-2)) انجام واريزي به مبلغ -/400،000 ريال به حساب شماره 4001133404025447 بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، شناسه واریز (306133458292740838300000000501) و شماره شبا IR03 0100 0040 0113 3404 025447 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت. شركتهاي واجد شرايط در بند 7 جهت خريد اسناد مي توانند به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به ادرس setadiran.ir مراجعه نمایند. پشنهادات مناقصه گراني كه حداقل امتياز قابل قبول را در ارزيابي كيفي كسب نموده اند در زمان ذكر شده مفتوح خواهد شد اطلاعات درج آگهي در وب سايت شركت گاز استان فارس به آدرس www.farsgas.ir و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir قابل دسترسي مي باشد. شماره فكس : 38209000- 38304074 - 071 روابط عمومي شركت گاز استان فارس- شماره تماس شرکت گاز استان فارس9-38209443-071 تاريخ درج آگهي نوبت اول:08/04/99 تاريخ درج آگهي نوبت دوم: 09/04/99

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/04/08 - ١٠:١٢
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 600

خروج