• .
  • .
  • .
برگزاری نشست شورای سلامت استان در گاز استان فارس

برگزاری نشست شورای سلامت استان در گاز استان فارس

جلسه دوره ای کمیته تخصصی شورای سلامت و امنیت غذایی استان فارس با حضور اعضای کمیته تخصصی و به میزبانی شرکت گاز استان برگزار شد .

حجت اله ارجمند رئیس واحد HSE ضمن اشاره به اهمیت سلامت اجتماعی و تلاش شرکت گاز استان در راستای ماموریت خود گفت: اقدامات ارزشمندی در بخشهای مختلف برای پیاده سازی الزامات حوزه سلامت صورت گرفته و ما برای فرهنگ سازی بیشتر پیوسته تلاش خواهیم کرد.

ارجمند با بیان گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته در حوزه سلامت افزود : باید در کارگروه سلامت استان به موثر سازی فرآیندها بپردازیم .

وی گفت : توقع ما از اعضای محترم کارگروه سلامت و امنیت غذایی در سازمانها و ادارات این است که از ظرفیتهای بالقوه اعضا در راستای فرهنگ سازی ایمنی و سلامت مصرف گاز نهایت استفاده را ببریم و این یعنی موثر سازی فرآیندها .

رئیس واحد HSE  گاز استان ضمن تاکید بر اهمیت بهداشت پیشگیرانه ادامه داد : باید تلاش کنیم ارتباطات را از کارگروه به سطح سازمانها ببریم و اجرایی کنیم . این موثرسازی حضور در جلسات منجر به بهبود عملکرد ها خواهد شد و این یعنی تکریم کارکنان و خانواده های آنان زیرا همین خانواده ها پشتیبان کارکنان هستند .


  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
 
نسخه قابل چاپ
 


مجری سایت : شرکت سیگما