• .
  • .
  • .

ادارات گاز رسانی شهرستان های کوار، سروستان، و خرامه از مرکز استان جدا شدند

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان فارس، عبدالعلی رحیمی مظفری سرپرست بهره برداری رمرکز استان گفت: با توجه به مقرراتند موجود و اینکه شهرستان های کوار، خرامه و سروستان دارای فرمانداری هستند، این اقدام در دستور کار قرار گرفته و ادارات گاز رسانی این شهرستان ها از اداره گاز رسانی مرکز استان جدا شدند.

سرپرست بهره برداری مرکز استان افزود: یکی از عوامل اصلی موثر بر خدمت رسانی بهینه به مردم، ساختار غیر متمرکز اداری است و عدم تمرکزاگر به خوبی برنامه ریزی و هدایت شود می تواند فرصت های مهمی را برای تحقق اهداف سازمان در جهت خدمات رسانی مطلوب به ارباب رجوع فراهم آورد.

رحیمی مظفری با بیان اینکه روسای ادارات گاز رسانی در شهرستان های کوار، خرامه و سروستان می توانند در حدود وظایف و مسئولیت ها نسبت به امور محوله اتخاذ تصمیم نمایند و از اختیارات کافی و متناسب با مسئولیت برخوردار هستند افزود: طی جلسات متعدد و انجام امور اداری لازم و معرفی روئسای ادارات مذکور به فرمانداری های این سه شهرستان، پروسه تفویض اختیار به این سه اداره گاز رسانی انجام گرفت.

وی با اشاره به اینکه اقدام در جهت راحتی ارباب رجوع صورت گرفته است گفت: مردم عزیز در این سه شهرستان می توانند بسیاری از خدمات قابل ارائه شرکت گاز را که در گذشته به اداره گاز شیراز ارجاع می شد در همان شهرستان و تحت نظر بهره برداری شهرستان ها پیگیری و دریافت کنند.


  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
 
نسخه قابل چاپ
 


مجری سایت : شرکت سیگما