• .
  • .
  • .

برنامه ریزی جهت دریافت گواهینامه ISO 3834 برنامه ریزی جهت دریافت گواهینامه شرکت  گاز استان فارس

رئیس بازرسی فنی شرکت گاز استان فارس از تلاش برای دریافت گواهینامه کیفی ISO 3834  خبر داد.

به گزارش روابط عمومی، محمد مهدی راستی رئیس بازرسی فنی شرکت گاز استان فارس با بیان اینکه این گواهینامه کیفی در زمینه یکپارچگی فرایندهای جوش و ارتقا سطح عملیات جوشکاری است اظهار داشت: در حال استقرار الزامات این استاندارد و دریافت گواهینامه آن در سال جاری هستیم.

راستی افزود: در حال حاضر بسیاری از الزامات استاندارد ISO 3834  در فعالیت های ما رعایت می شود، اما به منظور بهبود عملیات و کاهش حوادث و حتی دوباره کاری در برخی موارد، نیازمند اصلاحاتی جهت انطباق با این استاندارد هستیم.

رئیس بازرسی گاز استان فارس همچنین با اشاره به لزوم کیفی سازی فعالیت ها و حرکت به سمت سیستم های مدیریتی افزود: در همین راستا اجرای مدیریت بازرسی مبتنی بر ریسک (RBI) در دستور کار فرار گرفته و در گاز استان فارس پیاده سازی گردید.

وی ادامه داد: این سیستم بازرسی ها بر پایه اولویت بندی ریسک انجام می شود و با روشی منظم در تعمیرات و نگه داری تاسیسات با اتخاذ تصمیمات صحیح در بازرسی، موجب کاهش میزان ریسک و افزایش بهره وری در عملیات شده است.


  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
 
بيشتر
 


مجری سایت : شرکت سیگما