• .
  • .
  • .
جلسه اختتامیه ارزیابی تعالی گاز فارس برگزار شد

برگزاری جلسه اختتامیه ارزیابی تعالی سازمانی در گاز فارس

جلسه اختتامیه دومین دوره ارزیابی تعالی سازمانی با حضور تیم ارزیابی شرکت ملی گاز ایران ، در شرکت گازاستان فارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی در این مراسم، حسین پور معاون بهره برداری گاز استان فارس رویداد حضور ارزیابان شرکت ملی گاز و همچنین پروسه ارزیابی را فرصتی برای بهبود و کسب تجارب جدید دانست و گفت: به منظور ارایه خدمات بهتر به مشترکین در سطح استان و ارتقاء سطح کیفی ارایه خدمات و بهینه کاوی از موفقیت های کسب شده سایر شرکتهای تابعه، فرآیند ارزیابی صورت می گیرد و نتایج حاصل از فرآیند ارزیابی قطعاً در راستای پیشبرد اهداف ما خواهد بود.

وی بهره مندی از بهترین رویکردهای مدیریتی را از اولویتهای شرکت گاز استان فارس دانست و افزود: با بکارگیری مدل های تعالی سازمانی میتوان عملکرد خود را با سایر شرکتها در سطح صنعت گاز مقایسه نمود و نشان داد که تعالی سازمان و حرکت به سوی بهبود یک برداشت نظری نیست بلکه برای بدست آوردن نتایج عملی است که مبتنی بر شواهد بوده و قابل سنجش باشند.

وی از تمامی همکاران و بویژه اعضای کمیته های تعالی که هماهنگی های لازم را برای فرایند ارزیابی انجام دادند تا نقاط قوت و قابل بهبود سازمان به خوبی مشخص شود تشکر کرد.

در ادامه این جلسه دکتر جبل عاملی به عنوان سرارزیاب به تشریح چگونگی ارزیابی طی سه روز گذشته پرداخت و گفت: درک بهتر و عینی تر از فضاهای سازمانی، تصدیق آنچه در اظهارنامه سازمانی ارایه شده ، بررسی جاری سازی رویکردها ، رسیدن به جمع بندی نهایی، بررسی و تحلیل عوامل کلیدی موفقیت و تهیه گزارش بازخورکاربردی برای سازمان شما اهداف اصلی این فرآیند ارزیابی تعالی بود و از همه عزیزانی که در این فرآیند همراه ما بودند کمال تشکر را دارم.


  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
 
بيشتر
 


مجری سایت : شرکت سیگما