• .
  • .
  • .
تکمیل و بهره برداری از طرحهای گازرسانی به 3 شهر و 195 روستا در سطح استان فارس در سال 1396

تکمیل و بهره برداری از طرحهای گازرسانی به 3 شهر و 195 روستا در سطح استان فارس در سال 1396

غلامعباس حسینی مدیرعامل گاز استان فارس گفت : در طول سال گذشته از طرحهای گازرسانی به 3 شهر و 195 روستا در سطح استان فارس   بهره برداری به عمل آمد .

حسینی افزود :  در راستای اجرای پروژه های مذکور با برنامه ریزی های انجام گرفته و تلاش و مجاهدتهای به ثمر نشسته مقدار 2327کیلومتر  شبکه گازرسانی در استان فارس اجرا شدکه نصب تعداد 50888 انشعاب را بهمراه داشت و با نصب انشعابات مذکور حدود 80 هزار مشترک به جمع مشترکین شرکت گاز استان فارس اضافه گردید.

مدیرعامل گاز استان خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این پروژه ها تعداد 3588 خانوار شهری و 23901 خانوار روستایی در سطح استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند .

وی ضمن اشاره به کسب عنوان ارزشمند دستگاه برتر برای شرکت گاز استان در جشنواره شهید رجایی در ارزیابی مجموع شاخصهای عمومی و اختصاصی دستگاههای دولتی افزود : در طی سال 1396 پروژه های گازرسانی به 9 شهر و 558 روستای استان فارس به مرحله عملیات اجرایی رسید و هم اکنون این طرحها بصورت فعال در حال انجام بوده و بر اساس پیش بینی ها تا پایان سال جاری 1 شهر و حدود 200 روستای دیگر به شبکه گاز طبیعی متصل خواهند شد .


  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
 
بيشتر
 


مجری سایت : شرکت سیگما