• .
  • .
  • .
رئیس اندازه گیری و توزیع گاز شرکت گاز استان فارس از توسعه و تجهیز مرکز مانیتورینگ ایستگاههای تقلیل فشار خبر داد.

رئیس اندازه گیری و توزیع گاز شرکت گاز استان فارس از توسعه و تجهیز مرکز مانیتورینگ ایستگاههای تقلیل فشار خبر داد.

علی زندی کشکولی گفت: با تلاش و پیگیری همکاران واحد اندازه گیری، مرکز مانیتورینگ گاز استان فارس که از سال 1388 راه اندازی شده بود به مرور تجهیز و منطبق با دستورالعملهای شرکت ملی گاز توسعه یافته و تجهیزات جدید آن نصب و راه اندازی گردید.

وی افزود: این مرکزبه منظور افزایش قابلیت کنترل شبکه توزیع گاز در استان پهناور فارس توسعه یافته و با پایش لحظه ای مصارف و اطلاع سریع از ایجاد وضعیتهای بحرانی و قابلیت تصمیم گیری بهتر در شرایط اضطراری در سطح استان، همکاران ما رادر خدمات رسانی بهتر به مشترکین یاری می نماید.

زندی با اشاره به اینکه راه اندازی این سامانه با توجه به گستردگی وتعدد ایستگاههای استان حدود 60 میلیارد ریال هزینه در برداشته است گفت: در حال حاضر این سامانه بیش از 78 درصد مصارف استان را پوشش می دهد و تا پایان امسال نیز برای پوشش 90 درصدی برنامه ریزی لازم انجام خواهد گرفت.   


  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
 
بيشتر
 


مجری سایت : شرکت سیگما