• .
  • .
  • .
مدیرعامل گاز استان فارس به تشریح عملکرد و تبیین پروژه های افتتاحی در دهه فجر پرداخت

دکتر محمدی گفت: در عصر حاضر، هیچ سازمانی بدون توجه به نقش مثبت رسانهها که واسط و حامل پیام های ارتباطی هستند، نمیتواند به تعالی برسد و نقد منصفانه و پایش عملکرد دستگاههای اجرایی به رشد و بالندگی آنها کمک می کند.

 مدیرعامل گاز استان فارس با بیان اینکه آگاه سازی جامعه و توسعه مشارکت رسانه ها اهمیت فراوان دارد افزود : نقش اطلاع رسانی به مردم وبالا بردن سطح آگاهی از اقدامات وخدمات دولت از اهم وظایف وسایل ارتباط جمعی است .

وی گفت: در همین راستا ارتباط من با رسانه های استان فارس در این جایگاه با توجه به مدت زمان 5 ساله تصدی، تبدیل به صله ارحام شده است .

دکتر محمدی ادامه داد: امروز مطابق برنامه ریزی های قبلی در خدمت شما عزیزان هستیم تا به مدد شما عزیزان خدمات انجام شده را برای مردم استان به تصویر کشیده و طرحهای افتتاحی را در ده مبارک فجر تبیین کنیم.

مدیرعامل گاز استان فارس گفت: از 105 شهر استان 93 شهر گازدار هستند که از 12 شهر باقیمانده در  9 شهر پیمانکار هم اکنون در حال عملیات اجرایی است و عملیات اجرایی برای گازرسانی به 2 شهر در مرحله انتخاب پیمانکار و تنها شهر باقیمانده نیز در دست مطالعات اولیه برای گازرسانی است.

دکتر محمدی در رابطه با گازرسانی به روستاها تصریح کرد: از مجموع 2555 روستای مشمول گازرسانی در استان 1555 روستا گازرسانی شده اند و برای 1000 روستای باقیمانده برنامه ریزی به این صورت است که در 739 روستا هم اکنون پیمانکار در حال اجرای عملیات گازرسانی،55 روستا در مرحله انتخاب پیمانکار و 206 روستا نیز در مرحله مطالعه و امکان سنجی می باشد .

وی میزان اعتبار برا ی پروژه های در دست اجرا را  حدود 980 میلیارد تومان اعلام کرد .

مدیرعامل گاز استان فارس در خصوص طرحهای افتتاحی دهه فجر گفت: 86 روستا و 9 واحد صنعتی جزء پروژه هایی است که در دهه فجر به بهره برداری خواهند رسید و اعتبار هزینه شده آنها بالغ بر 156 میلیارد تومان است.

همچنین دکتر محمدی از آغاز عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی به 2 شهر و 111 روستا در استان فارس خبر داد و اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرحها را حدود 175 میلیارد تومان برشمرد.

وی در پایان با اشاره به اینکه در وصول مطالبات بین 86 تا 90 درصد مطالبات را وصول کرده ایم گفت: گازبهای دریافتی از مردم مستقیما به حساب خزانه دولت واریز می گردد .


  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
 
بيشتر
 


مجری سایت : شرکت سیگما