• .
  • .
  • .
بدلیل عملیات توسعه شبکه ، از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 95/11/7 در صورت مساعد بودن هوا ........ ادامه خبر
بدلیل انجام عملیات گاز رسانی به 3 کوچه در روستای مهدی آباد در صورت مساعد بدن هوا روز سه شنبه 95/11/05 از ساعت 8 صبح به مدت 8 ساعت جریان گاز در مناطق ........ ادامه خبر
بدلیل عملیات تعمیرات شبکه، از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 29/10/95درصورت مساعد بودن هوا بمدت10ساعت جریان گاز در مناطق...... ادامه خبر
بدلیل انجام عملیات گازرسانی به2کوچه درروستای کوشک بیدکدر صورت مساعد بودن هوا روز سه شنبه28/10/1395ازساعت 8صبح بمدت12 ساعت جریان گاز در مناطق ...... ادامه خبر
بدلیل انجام عملیات گازرسانی به3 کوچه درکوشک میداندر صورت مساعد بودن هوا روز شنبه25/10/1395ازساعت 8صبح .......... ادامه خبر
12345678910...>>>
نسخه قابل چاپ
 


مجری سایت : شرکت سیگما