<---->
خوش آمدید به
شرکت گاز استان فارس
خوش آمدید به
شرکت گاز استان فارس
خوش آمدید به
شرکت گاز استان فارس
خوش آمدید به
شرکت گاز استان فارس
خوش آمدید به
شرکت گاز استان فارس

ایمنی و محیط زیست


شرکت گاز استان فارس

بهداشت و محیط زیست

کنترل همه عواملی که اثر سویی بر پایدار ماندن سلامت انسان می‌گذارند، کنترل عواملی از محیط زندگی که به نحوی در رفاه و سلامت بدنی روانی و اجتماعی انسان تأثیر دارند یا خواهند داشت

ادامه مطلب
شرکت گاز استان فارس

ایمنی و سلامت

کلیه اقدامات بشر، از جمله فعالیت­ های صنعتی، عمرانی و ساختمانی می­ باید در خدمت انسان و به منظور ارتقاء سطح زندگی مادی و معنوی او باشد. HSE علاوه بر چهارچوب انسانی و اخلاقی آن، از نظر اقتصادی نیز می­ تواند مد نظر قرار گیرد.

ادامه مطلب
شرکت گاز استان فارس

بهینه سازی مصرف سوخت

مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان الزماالجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تغییر اساسی و تقویت بنا حاکم میباشد.

ادامه مطلب
شرکت گاز استان فارس

مقررات و دستور العمل ها

معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی تجهیزات و ماشین‌آلات انرژی ‌بر و فرآیندهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، همچنین استاندارد کیفیت انواع سوخت‌های مصرفی و برق به ترتیبی که تولیدکنندگان و واردکنندگان

ادامه مطلب

سامانه های مرتبط


شرکت گاز استان فارس

مناقصات و مزایده

جهت مشاهده کلیه اطلاعات و فایل های مربوط به مناقصات، مزایده ها، ارزیابی کیفی و فراخوان های شرکت گاز استان فارس کلیک نمایید.

شرکت گاز استان فارس
شرکت گاز استان فارس
شرکت گاز استان فارس
شرکت گاز استان فارس
شرکت گاز استان فارس
شرکت گاز استان فارس